• دوشنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۷:۱۱
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1400021309203
  • خبرنگار : 50089

مصوبه‌ شورای شهر مشهد برای تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامونی حرم رضوی

مصوبه‌ شورای شهر مشهد برای تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامونی حرم رضوی

ایسنا/خراسان رضوی لایحه تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در شورای شهر مشهد به تصویب رسید.

امروز در صد و بیست و نهمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، لایحه تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تصویب شد. متن این مصوبه به شرح زیر است:

«۱. شهرداری مشهد مکلف است، به منظور الزام شرکت بازآفرینی شهری ایران به اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، پرداخت خسارات وارده ناشی از نقض تعهدات و همچنین پیشگیری از خروج کلیه دارایی‌های شرکت مذکور از منطقه ثامن که عمدتا با استفاده از ارزش افزوده طرح حاصل شده، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، اقدامات حقوقی و قانونی لازم در مراجع ذی‌صلاح اعم از استانداری و سایر مراجع دولتی، دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی دادگستری، اداره ثبت اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط را آغاز و تا حصول نتیجه، پیگیری نماید .

۲. میزان تعهدات «فیزیکی و ریالی» باقی‌مانده شرکت بازآفرینی شهری ایران به استناد مفاد توافقنامه ۱۸/۱۲ /۱۳۷۸، بر اساس طرح مصوب و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۷، همچنین میزان تعهدات باقی‌مانده در طرح مسکن ثامن و نیز میزان تعهدات حذف شده آن شرکت در قطاع ۳ و ۴ بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۹، با ارجاع موضوع به تیم ذی‌صلاح اقتصادی- حقوقی احصاء شده و نتیجه ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر مشهد منعکس شود. 

۳. ظرف مدت دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی مورد تایید شورای اسلامی شهر (مستند به بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات ) با مدت قرارداد سه ماهه اقدام شود تا ظرف مدت یاد شده، کلیه حساب‌های فی‌مابین شهرداری و شرکت عمران مسکن سازان ثامن و شرکت بازآفرینی شهری ایران و حساب طرح، براساس مفاد توافقنامه ۱۸ /۱۲ /۱۳۷۸ حسابرسی و نتیجه جهت بهره‌برداری در خصوص اجرای موضوع بند ۱ اعمال شود.

۴. با عنایت به عدم اجرای تعهد شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی بر تامین زمین زائرسراهای ارزان قیمت، موضوع ماده یک مصوبه شماره ۱۰۳۵۷/۹۵ /۴/ش مورخه ۱۰ /۰۶ /۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهدو اقدام شهرداری مشهد در تهاتر مستغلات خود با زمین‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران واقع در زائرسراهای ارزان قیمت، شهرداری مشهد مکلف است، نسبت به اجرایی نمودن تبصره ماده یک مصوبه یاد شده در خصوص پیگیری این تخلف از وزارت راه و شهرسازی و وصول هزینه تملک این پالک ها اقدام نماید. 

۵. به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، به منظور جلوگیری از وقفه در امر ارائه خدمات عمومی، نوسازی و بهسازی در بافت پیرامون حرم حضرت رضا، استمرار ارائه خدمات به زائرین و مجاورین و همچنین ایفای تعهدات ایجاد شده در قبال پیمانکاران جاری و عمرانی حساب طرح، ضمن مکاتبه با دادگستری استان خراسان رضوی، تا زمان تعیین تکلیف تعهدات شرکت بازآفرینی شهری ایران در توافقنامه سال ۷۸ ضمن حفظ حساب طرح، کماکان و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به انجام هزینه های جاری و عمرانی در قطاع ۳و ۴ از محل درآمدهای آن و در صورت کسر، از محل درآمدهای شهرداری مشهد و مطابق رویه معمول در قطاع ۱ و ۲ اقدام و هزینه‌ها و خسارات مرتبط را در حساب شرکت بازآفرینی شهری ایران منظور و به شرح بند  ۱ این مصوبه اقدام نماید.

تبصره‌۱. شهرداری مشهد مقدس موظف است، در زمان مذکور کلیه موضوعات مربوط به اموال، امالک و حساب های فی مابین را بطور قطعی تعیین تکلیف و تصفیه حساب نماید.

تبصره۲. کلیه تعهدات طرح مسکن ثامن که توسط شرکت عمران مسکن سازان ثامن ایجاد گردیده و همچنین کلیه وجوه پرداختی از حساب طرح به حساب طرح مسکن ثامن که به منظور تسریع در طرح مسکن ثامن و پیشگیری از اعتراضات عمومی، به صورت علی الحساب انجام شده و همچنین کلیه اموال منقول و غیر منقول و حقوقات و امتیازات، عوارض پروانه و غیره داده شده به طرح مسکن ثامن، با ارجاع موضوع به حسابرس رسمی به منظور اجرای بند یک این مصوبه احصاء شده و به شهرداری مشهد مقدس، منطقه ثامن اجازه داده می‌شود کما فی السابق از محل درآمدهای مالی از حساب طرح و سایر درآمدهای قطاع  ۳و۴ سریعا نسبت به تکمیل طرح و انجام تعهدات اقدام نماید. 

تبصره۳. به شهرداری مشهد مقدس (منطقه ثامن) اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از ایجاد خلل در پاسخگویی به ارباب رجوع منطقه ثامن تا تعیین تکلیف تعهدات توافقنامه سال ۷۸ ، نسبت به تمدید رابطه کاری پرسنل موجود (حداکثر تا ۹۰ نفر)، مطابق قرارداد مربوطه اقدام نماید. 

تبصره۴. پیرو مصوبه شماره ۹۴۳/۹۷ /۵/ش مورخ ۲۸/۰۱ /۱۳۹۷ با عنایت به اینکه قرارداد شرکت طوس عامر (به عنوان پیمانکار) با شرکت عمران و مسکن سازان ثامن کارگزار شرکت بازآفرینی شهری ایران بوده و در مصوبه فوق الذکر قرار به احتساب هزینه‌های انجام شده در قطاع ۱ و ۲ در حساب فی مابین شرکت عمران مسکن سازان ثامن در نظر قرار گرفته است، مقرر گردید اقدامات اجرایی و اثرات ناشی از آن در قالب موافقتنامه به شهرداری مشهد انتقال و مستقیماً در دفاتر شهرداری مشهد ثبت گردد.

۶. شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به تعهدات طرفین در توافقنامه ۱۸ /۱۲/۱۳۷۸ و مصوبات ستاد راهبردی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، مبنی بر عدم خروج منابع مازاد توسط طرفین از منطقه ثامن، راهکار مناسب برای مصرف منابع مازاد به منظور رفاه حال زائرین و مجاورین و تسهیل زیارت در طرح بافت پیرامون حرم مطهر را ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به شورای اسالمی شهر مشهد ارسال نماید. 

تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به تبصره ۲ توافقنامه مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۷۸ تا زمان تعیین تکلیف نهایی کلیه موضوعات فی ما بین از هر گونه پاسخگویی در خصوص نقل و انتقال امالک و مستغلات مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت عمران و مسکن سازان ثامن (کارگزار توافقنامه سال ۱۳۷۸) در منطقه ثامن خودداری نماید. 

۷.شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اقدامات خود در اجرای این مصوبه را در فواصل زمانی ۳ ماهه به شورای اسالمی شهر مشهد ارائه نماید».

نام‌گذاری دو خیابان به نام استاد استاد فرشچیان و وکیل 

در ادامه این جلسه لایحه نامگذاری یک خیابان، یک معبر فرعی و یک ایستگاه آتش‌نشانی تصویب شد. بر این اساس شهرداری می‌تواند خیابان وکیل‌آباد ۸۳ با حفظ شماره به نام استاد محمود فرشچیان،معبر فرعی قاضی‌طباطبایی ۷ (جنب کانون وکلا) با حفظ شماره به نام وکیل، ایستگاه آتش‌نشانی واقع در تقاطع بلوار ابوطالب و بلوار شهید موسوی قوچانی به نام شهید موسوی قوچانی نامگذاری کند. همچنین لایحه نامگذاری چپگرد بزرگراه پیامبر اعظم (ص) به بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در شورا تصویب شد که براساس آن شهرداری می‌تواند چپگرد بزرگراه پیامبر اعظم (ص) به بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به نام حاج قربان سلیمانی نامگذاری نماید.

همچنین در این جلسه لایحه اصلاح مفاد مرتبط با تفویض اختیار اقامه و تعقیب دعوی به مدیر عامل در اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تصویب شد.

براساس این لایحه تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات، مفاد مرتبط با تفویض اختیار،اقامه و تعقییب دعوی به مدیر عامل در اساسنامه‌ سازمان‌های تابعه شهرداری اصلاح و الحاق شد. بند اصلاحیه به این شرح است «مدیر عامل در کلیه محاکم و مراجع قضائی نماینده تام‌الاختیار سازمان بوده و کلیه اختیارات مندرج در مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی با حق صلح، سازش و توکیل را دارا  است».

 لایحه اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی میلاد (AC۰۳) از دیگر دستورکارهای جلسه امروز شورا بود. بر این‌ اساس شهرداری اجازه دارد با توجه به تغییر آورده‌های طرفین در خصوص پروژه مشارکتی میلاد با شرکت فراسوی شرق، نسبت به اصلاح قرارداد مطابق اصلاحیه قرارداد و مستندات پیوست اقدامات لازم را اجرایی کند. سهم الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی مذکور، از ۵۰ درصد به ۴۷/۸۲درصد از ارزش کل پروژه کاهش و سهم الشرکه سرمایه‌گذار از ۵۰ درصد به ۵۲/۱۸ درصد از ارزش کل پروژه افزایش یافت که تقسیم سهم طرفین از عرصه و اعیان پروژه نیز بر همین مبنا و بر اساس مفاد اصلاحیه قرارداد صورت خواهد گرفت. همچنین شهرداری می‌تواند تغییرات سهم الشرکه قراردادی بابت ۲/۱۸ درصد و مبلغ هزینه شده مازاد بر قرارداد را اعمال نماید. 

 نحوه اتصال خط ریلی مشهد،گلبهار به خطوط قطار شهری مشهدی

لایحه نحوه اتصال خط ریلی مشهد،گلبهار به خطوط قطار شهری مشهد از دیگر مصوبات امروز شورای شهر مشهد بود. براساس این لایحه شهرداری باید با عنایت به مصوبه ۹۶/۸/۸ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، ادامه همکاری به منظور اتصال خط ریلی گلبهار به خط یک قطار شهری مشهد را منوط به ارائه مطالعات برنامه زمان‌بندی و مکانیزم اجرایی مناسب ارتباط  خط ریلی گلبهار  به خط ۳ قطارشهری  مشهد و نیز پیشرفت مناسب عملیات اجرایی این اتصال، نماید و گزارش اجرای آن را، هر ۳ ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارائه کند. از مهمترین نکات ذکر شده در این مصوبه  عدم امکان پاسخ‌گویی خط یک قطارشهری  مشهد به تقاضای مسافران  خط گلبهار با توجه خروجی مطالعات انجام شده است. این مطالعات تقاضای ساعت اوج خط ریلی گلبهار را  بیش از۲۷ هزار مسافر در ساعت برآورد کرده و  از طرفی بر اساس نتایج مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد ظرفیت اسمی خط یک قطار شهری مشهد حدود ۱۵ هزار مسافر در ساعت است و در این راستا اتصال خط ریلی گلبهار به خط سه قطارشهری مشهد پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.