• چهارشنبه / ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۳:۰۴
  • دسته‌بندی: گلستان
  • کد خبر: 1400031913795
  • خبرنگار : 50049

اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر گرگان اعلام شد

اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر گرگان اعلام شد

ایسنا/گلستان آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد.

صلاحیت ١٧۱ نامزد برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان به تایید رسیده که اسامی به همراه کد آنها به شرح زیر اعلام شده است:

۱- آقای مصطفی ابراهیم نژاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴

۲- آقای علیرضا احمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵

۳- آقای حسین احمری فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۶

۴- آقای علی اشرفی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۷

۵- آقای حمیدرضا آقاملائی مشهور به آقا مولایی-ملائی-ده ملایی-زیارتی-مولایی -حاج حمید فرزند سیف اله کد

نامزد ۱۲۹

۶- آقای رمضانعلی الوند مشهور به مهندس الوند-حاج رمضان-الوند-مهندس الوندی -الوندی فرزند اسمعیل کد نامزد

۱۴۱

۷- آقای علی امیدپرور فرزند محمد کد نامزد ۱۴۲

۸- خانم هانیه امین فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۴۵

۹- آقای محمدمهدی ایرجی مشهور به حاج مهدی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۴۶

۱۰- آقای امان محمد ایری فرزند حاج قلی کد نامزد ۱۴۷

۱۱- آقای احمدرضا باستانی کتولی فرزند نعمت کد نامزد ۱۴۸

۱۲- آقای مهدی باقری فرزند علی کد نامزد ۱۴۹

۱۳- آقای مهدی باقری نودیجه فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۵۱

۱۴- آقای یحیی بالاج فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۲

۱۵- آقای وحید بالارستاقی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۵۴

۱۶- آقای ابوالفضل بخشیانی فرزند محمد اسماعیل کد نامزد ۱۵۷

۱۷- آقای مصطفی برنا فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۵۹

۱۸- آقای حمیدرضا بزی فرزند پرویز کد نامزد ۱۶۱

۱۹- آقای علی اکبر بصیرنیا فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲

۲۰- آقای محمود بهرامی فرزند قدمعلی کد نامزد ۱۶۷

۲۱- آقای مهدی پارسا فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۸

۲۲- آقای صادق پاکدامنی مشهور به هادی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۹

۲۳- آقای صفرعلی پائین محلی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۷۱

۲۴- آقای حمید پرستش فرزند حسین کد نامزد ۱۷۲

۲۵- آقای مجتبی پروار فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۷۴

۲۶- آقای پیمان پقه فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵

۲۷- آقای احسان اله پیرا فرزند رجب کد نامزد ۱۷۶

۲۸- آقای حیدرعلی تازیکه فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸

۲۹- آقای ابوالفضل تجری مشهور به حاج ابوالفضل فرزند علی کد نامزد ۱۷۹

۳۰- خانم سوفیا ترک جزی فرزند علی جان کد نامزد ۱۸۲

۳۱- آقای کاظم تقی نژاد فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۸۴

۳۲- آقای محمدابراهیم جرجانی سرخوانکلاته فرزند رسول کد نامزد ۱۸۷

۳۳- آقای محمدتقی جعفرتبار فرزند صفر کد نامزد ۱۸۹

۳۴- خانم سکینه جلالی فرزند قاسم کد نامزد ۱۹۱

۳۵- آقای یوسف جمنی فرزند آزن کد نامزد ۱۹۴

۳۶- خانم اشرف جوان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۵

۳۷- آقای سیدکریم حاجی میرقاسمی فرزند میرجمال الدین کد نامزد ۱۹۷

۳۸- آقای سیدکریم حسینی فرزند سیدحبیب کد نامزد ۱۹۸

۳۹- آقای سیدمحمد حسینی فرزند علی کد نامزد ۲۱۲

۴۰- آقای سیدمحمدعلی حسینی فرزند سیدجواد کد نامزد ۲۱۴

۴۱- آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۲۱۵

۴۲- آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۶

۴۳- آقای سیدمیثم حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۱۷

۴۴- آقای سیدابراهیم حسینی استرابادی مفرد فرزند سیداسمعیل کد نامزد ۲۱۸

۴۵- خانم رقیه سادات حسینی جبلی فرزند سیدنعمت اله کد نامزد ۲۱۹

۴۶- آقای سیدمجید حسینی نژاد فرزند سیدعبداله کد نامزد ۲۴۲

۴۷- آقای امیربهنام حسینی نقوی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۵

۴۸- آقای علی حمزه ای فرزند احمد کد نامزد ۲۴۷

۴۹- آقای علی حیدری فرزند احمد کد نامزد ۲۴۸

۵۰- آقای محمدحسین خادم ابوالفضل فرزند یوسف کد نامزد ۲۴۹

۵۱- آقای محمدرضا خادم ابوالفضل فرزند حجت اله کد نامزد ۲۵۱

۵۲- آقای حسین خشنودی فرد فرزند جمشید کد نامزد ۲۵۴

۵۳- آقای مهدی خطیرنامنی فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۵۷

۵۴- آقای رضا خطیری فرزند علی رضا کد نامزد ۲۵۸

۵۵- آقای سعید خلیلی شنلو فرزند جواد کد نامزد ۲۶۱

۵۶- آقای روح اله خمر فرزند حبیب کد نامزد ۲۶۲

۵۷- خانم سمانه خمر فرزند سهراب کد نامزد ۲۶۴

۵۸- آقای عبدالحمید خیرخواه فرزند جواد کد نامزد ۲۶۵

۵۹- آقای ابوطالب دانشور فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۷

۶۰- آقای عباسعلی داودی بالاجاده فرزند عبداله کد نامزد ۲۶۸

۶۱- خانم اکرام درزی فرزند احمد کد نامزد ۲۶۹

۶۲- آقای حسن دلشاد فرزند عزیزالله کد نامزد ۲۷۱

۶۳- آقای مجید دهنوخلجی مشهور به دکتر دهنوی-دهنوی-دهنوخلجی-خلجی-دهنوی نیشابوری-خلج فرزند

محمدعلی کد نامزد ۲۷۲

۶۴- آقای علیرضا رجبلو فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۵

۶۵- آقای عزیزاله رحمانی علمدارمحلی فرزند علی کد نامزد ۲۷۶

۶۶- آقای سعید رحیمی فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۸

۶۷- خانم مرضیه رحیمی نسب مشهور به خانم رحیمی فرزند جانعلی کد نامزد ۲۷۹

۶۸- آقای امیدرضا رستاقی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۸۱

۶۹- آقای مجتبی رضائی فرزند کرم کد نامزد ۲۸۴

۷۰- آقای ایمان رفیعی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۸۵

۷۱- خانم میترا رمضانی فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۸۶

۷۲- آقای رضا رمضانی اوزینه فرزند نصرت الله کد نامزد ۲۸۷

۷۳- آقای ابراهیم زارع شاهکوئی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۹۱

۷۴- آقای محمد زارعی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹۲

۷۵- آقای علی زاهدی فرزند یحیی کد نامزد ۲۹۴

۷۶- آقای علیرضا زاهدی فرزند اسداله کد نامزد ۲۹۵

۷۷- آقای مختار زرگرانی مشهور به زرگر-زرگران-زرگری فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۹۷

۷۸- خانم مریم سالارنیا مشهور به - فرزند رضا کد نامزد ۲۹۸

۷۹- آقای علیرضا سندگلی فرزند نوراله کد نامزد ۴۱۲

۸۰- آقای ناصر سنگدوینی فرزند عباس کد نامزد ۴۱۴

۸۱- آقای محمدمهدی سیکارچی فرزند حمید کد نامزد ۴۱۶

۸۲- آقای حسین شاه بابائی کارتیجکلائی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۱۷

۸۳- خانم نرگس شاهینی فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۱۹

۸۴- آقای رسول شجاعی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۲۱

۸۵- خانم مریم شکوری مقدم فرزند عبداله کد نامزد ۴۲۵

۸۶- خانم مینا شهری فرزند رضا کد نامزد ۴۲۶

۸۷- آقای سیدمرتضی شیرنگی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۴۲۷

۸۸- آقای مهدی صابری اشرفی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۴۲۸

۸۹- خانم شبنم صانعی رحمتی مشهور به معصومه فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۵۲

۹۰- خانم سمانه صداقتی فرزند علیرضا کد نامزد ۴۵۴

۹۱- آقای سعید صفرزاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵۶

۹۲- خانم مژده صلبی فرزند اسداله کد نامزد ۴۵۸

۹۳- آقای علی طاهری فرزند فضل اله کد نامزد ۴۶۱

۹۴- آقای محمد عابدینی فرزند رمضان کد نامزد ۴۶۷

۹۵- آقای رضا عاقلی فرزند غلامحسن کد نامزد ۴۶۸

۹۶- آقای علی عباسی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۶۹

۹۷- آقای محمدرضا عجم فرزند غلامعلی کد نامزد ۴۷۲

۹۸- آقای مهدی عرب فرزند صادق کد نامزد ۴۷۴

۹۹- آقای علی اکبر عرب بالاجلینی مشهور به اکبر عرب-علی اکبر عرب فرزند حسین کد نامزد ۴۷۵

۱۰۰- آقای دانیال عرب عامری فرزند علی کد نامزد ۴۷۶

۱۰۱- خانم سارا عضدانلومطلق فرزند عبداله کد نامزد ۴۷۸

۱۰۲- خانم طیبه عفت دخت فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۷۹

۱۰۳- خانم زهراسادات عقیلی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۴۸۱

۱۰۴- آقای سیدرضا عقیلی فرزند میرحمزه کد نامزد ۴۸۲

۱۰۵- آقای محمد علوی شهری فرزند نورعلی کد نامزد ۴۸۵

۱۰۶- آقای علی علی آبادی فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۸۶

۱۰۷- آقای بهرام غریب آزادی مشهور به حاج بهرام فرزند حسین کد نامزد ۴۸۷

۱۰۸- آقای محمد غفاری کلاچاهی مشهور به امیر غفاری فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۸۹

۱۰۹- آقای احسان اله فاطمی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۹۱

۱۱۰- آقای مهدی فریدونفر فرزند محمود کد نامزد ۴۹۴

۱۱۱- آقای سیدمصطفی قائمی فرزند سیدحسین کد نامزد ۴۹۶

۱۱۲- آقای محمدمهدی قجری فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۹۷

۱۱۳- آقای سیدمحمد قدس مفیدی مشهور به مهندس قدس-مفید-مهندس مفیدی-مفیدیان فرزند امیرآقا کد نامزد ۴۹۸

۱۱۴- آقای علی اصغر قدیمی فرزند حسن کد نامزد ۵۱۲

۱۱۵- آقای مسعود قربانی مقدم فرزند محمدتقی کد نامزد ۵۱۴

۱۱۶- آقای دانیال قلعه مفرد فرزند داود کد نامزد ۵۱۵

۱۱۷- آقای مهران کاظم نژادتبریزی فرزند جمشید کد نامزد ۵۱۹

۱۱۸- آقای جعفر کبیری فرزند رحمت اله کد نامزد ۵۲۱

۱۱۹- آقای محمدباقر کردی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۵۲۴

۱۲۰- آقای مهرداد کریمی فرزند قربان کد نامزد ۵۲۵

۱۲۱- خانم شهناز کریمیان فرزند علی کد نامزد ۵۲۶

۱۲۲- خانم نرگس کشیری فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۲۸

۱۲۳- آقای علی کلاسنگیانی فرزند عبداله کد نامزد ۵۲۹

۱۲۴- آقای علیرضا کلانتری فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۴۱

۱۲۵- آقای حامد کمال غریبی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۵۴۲

۱۲۶- آقای مهدی کمال غریبی مفرد فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۴۵

۱۲۷- آقای جواد کهندل فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۴۶

۱۲۸- آقای نوید کوشا فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۴۷

۱۲۹- آقای ناصر گرزین مشهور به حاج ناصر- دکترگرزین فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۴۹

۱۳۰- آقای امید لشکربلوکی فرزند احمد کد نامزد ۵۶۱

۱۳۱- آقای محمد لطیف نژاد فرزند لطف علی کد نامزد ۵۶۲

۱۳۲- آقای رضا محمدتقی پور فرزند حسین کد نامزد ۵۶۷

۱۳۳- آقای صمد محمدی فرزند احمد کد نامزد ۵۶۸

۱۳۴- آقای سیدمحمد مرتضوی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۵۷۱

۱۳۵- خانم فرشته مرتضی فرزند یاور کد نامزد ۵۷۲

۱۳۶- آقای مهدی معصومی قاجاری فرزند علی کد نامزد ۵۷۴

۱۳۷- آقای قربان مغیثی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۷۵

۱۳۸- آقای حجت مقسم مشهور به حاج حجت,مقسمی،کارآفرین برتر، فرزند عباس کد نامزد ۵۷۶

۱۳۹- آقای هادی مقصودلو فرزند عبداله کد نامزد ۵۷۸

۱۴۰- خانم فاطمه ملک فرزند مهدی کد نامزد ۵۷۹

۱۴۱- آقای محمدحسین منتظری فرزند احمد کد نامزد ۵۸۱

۱۴۲- آقای امیر منصوری فرزند رمضانعلی کد نامزد ۵۸۲

۱۴۳- خانم فاطمه منصوری فرزند عباس کد نامزد ۵۸۴

۱۴۴- آقای علی اصغر منوچهر فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۸۵

۱۴۵- آقای احمد مهرآور فرزند رمضان کد نامزد ۵۸۷

۱۴۶- آقای حمیدرضا مهری فرزند مراد کد نامزد ۵۸۹

۱۴۷- آقای عیسی مهری مشهور به مهندس مهری - مهری مهربان فرزند عبدالله کد نامزد ۵۹۱

۱۴۸- خانم فاطمه مهری فرزند علی کد نامزد ۵۹۲

۱۴۹- آقای سیدصادق موسوی فرزند سیدآقا کد نامزد ۵۹۵

۱۵۰- آقای سیدغلامرضا موسوی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۵۹۶

۱۵۱- آقای سیدابوالفضل مولائی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۶۱۲

۱۵۲- آقای کامیار مولودی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۱۴

۱۵۳- آقای سیدحسین میرآئیز فرزند سیدقربان کد نامزد ۶۱۵

۱۵۴- خانم الهام میرزائی فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۱۶

۱۵۵- آقای سیدبهنام میرکریمی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۶۱۷

۱۵۶- آقای سیدمیثم میرکریمی فرزند آقاحسن کد نامزد ۶۱۸

۱۵۷- آقای کامران میرمحمدی فرزند مسلم کد نامزد ۶۱۹

۱۵۸- آقای مجید نادم فرزند علی اصغر کد نامزد ۶۲۵

۱۵۹- خانم زینب نازی اول فرزند عباس کد نامزد ۶۲۶

۱۶۰- خانم زهرا نورا مشهور به نوری -نورایی-نورائی- فرزند عباس کد نامزد ۶۲۹

۱۶۱- آقای حمید نوری فرزند قدرت الله کد نامزد ۶۴۱

۱۶۲- آقای عبدالمطلب نیک جو فرزند یارمحمد کد نامزد ۶۴۵

۱۶۳- خانم نازنین هلاکو فرزند علی اکبر کد نامزد ۶۴۶

۱۶۴- آقای محمد واحدی ترشیزی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۶۴۷

۱۶۵- آقای علی واعظی فرزند ماشاءاله کد نامزد ۶۴۹

۱۶۶- آقای مهران وزیری فرزند رحمت اله کد نامزد ۶۵۱

۱۶۷- آقای سعید وطن خواه فرزند نصرت اله کد نامزد ۶۵۲

۱۶۸- خانم المیرا یالبند فرزند عبداله کد نامزد ۶۵۴

۱۶۹- آقای حسین یعقوب زاده مشهدی فرزند حبیب اله کد نامزد ۶۵۶

۱۷۰- آقای محمد یعقوبی میاندره فرزند مهدی کد نامزد ۶۵۷

۱۷۱- آقای مسعود یونسی فرزند جانعلی کد نامزد ۶۵۸

به گزارش ایسنا، تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر گرگان ۹ نفر است و رأی دهندگان در روز اخذ رأی تنها می توانند اسامی حداکثر ۹ نفر را در برگ رأی بنویسند.

تبلیغات کاندیدا از صبح فردا پنجشنبه ۲۰ خردادماه آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خردادماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.